Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości spółki Captrain Polska w zakresie realizacji procesu przewozowego

25.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) prowadząc działania nadzorcze dotyczące przewozów kolejowych m.in. w zakresie przestrzegania zasad eksploatacji oraz utrzymania pojazdów kolejowych przez podmioty funkcjonujące na rynku kolejowym, stwierdził naruszenia przepisów bezpieczeństwa transportu kolejowego przez Captrain Polska sp. z o.o.

W wyniku podjętych działań, Prezes UTK stwierdził m. in. nieprawidłowości polegające na:

 • niezapewnieniu właściwego utrzymania pojazdu kolejowego,
 • eksploatowaniu pojazdu kolejowego niespełniającego warunków bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Stwierdzone podczas kontroli przewoźnika nieprawidłowości naruszały przepisy prawa:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • dokumentacji systemu utrzymania (DSU) pojazdu,
 • przepisów wewnętrznych przewoźnika, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne eksploatowanie pojazdu kolejowego,
 • Prezes UTK wyłączył z eksploatacji pojazd kolejowy.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie poziomu jakości usług świadczonych w transporcie kolejowym.

Działania kontrolne w zakresie eksploatacji oraz utrzymania pojazdów kolejowych stanowią elementarną część nadzoru nad rynkiem kolejowym. W 2014 r. Prezes UTK przeprowadził ponad 150 kontroli, natomiast do końca lipca 2015 r. ponad 100. Zdecydowana większość podjętych działań kończy się decyzjami administracyjnymi, na podstawie których Prezes UTK ogranicza eksploatację niewłaściwie używanych pojazdów kolejowych lub wyłącza je z użytkowania.

 • Eksploatacja pojazdu z pękniętą szybą czołową lokomotywy
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry