Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził brak właściwego utrzymania infrastruktury przez PKP PLK na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk

14.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie (PKP PLK), przepisów dotyczących nadzoru nad stanem infrastruktury oraz jej utrzymaniem. Kontrolą objęto odcinki linii nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na niepodejmowaniu wystarczających działań z zakresu utrzymania infrastruktury i niewykonywaniu zaleceń dotyczących:

 • wymiany podkładów na stacji Życzyn, zawartych w sprawozdaniach  z badań technicznych torów w 2014 i 2015 roku,
 • wymiany szyn i podkładów, uzupełnienia tłucznia oraz nieobniżeniu maksymalnej prędkości pociągów na szlaku Życzyn – Dęblin, pomimo zaleceń diagnosty zawartych w sprawozdaniach  z badań technicznych torów z 2014 roku,
 • niszczenia roślinności trwałej na ławach torowiska, wycinania krzaków i oczyszczenia rowów, zawartych w protokołach z przeglądu okresowego podtorza z 2014 i 2015 roku,
 • robót w lokalizacjach, gdzie w 2014 roku stwierdzone zostały usterki, w tym niewymienienie szyn oraz nieprzeprowadzenie naprawy ostatecznej pękniętej szyny,  zawartych w protokołach sporządzonych po pomiarach torów drezyną pomiarową,
 • robót w rozjazdach zabudowanych na stacji Życzyn, stwierdzonych w protokołach po badaniach technicznych rozjazdów w maju 2015 roku.

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy i dokumenty wewnętrzne zarządcy, w tym system zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym SMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 • Widok toru nr 1 na szlaku Pilawa - Garwolin. Pomimo braków przytwierdzenia szyn do podkładów na długości około 20 m, dopuszczalna prędkość pociągów pasażerskich wynosiła 120 km/h.
 • Widok toru nr 1 na szlaku Sobolew – Życzyn, gdzie dopuszczalna prędkość pociągów pasażerskich wynosiła 120 km/h.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry