Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niedostateczny stan techniczny przejazdu kolejowo-drogowego kategorii A na linii 141 Katowice Ligota-Gliwice - Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych

10.08.2015

W wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po stwierdzeniu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu na przejeździe kolejowym kategorii A, na którym ruch wstrzymywany jest rogatkami lub sygnałami nadawanymi przez pracowników kolei na linii kolejowej nr 141 Katowice Ligota – Gliwice, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych.

Naruszenie przepisów przez zarządcę na przejeździe kolejowo-drogowym polegało m.in. na:

 • niesprawnych sygnalizatorach drogowych z czerwonymi światłami migającymi z obu stron przejazdu kolejowego,
 • nieprawidłowym oznakowaniu napędu rogatkowego na pulpicie rogatkowym,
 • umieszczeniu niewłaściwych znaków w związku z awarią sygnalizacji na przejeździe,
 • braku ustawienia pachołków (wygrodzenia) z obu stron na dojeździe do przejazdu,
 • dokonywaniu zmian zapisów w metryce przejazdu bez porozumienia z właściwym zarządcą drogi i komendantem wojewódzkim Policji,
 • nieprawidłowym prowadzeniu metryki przejazdu, w której istotne informacje w zakresie bezpieczeństwa są niezgodne ze stanem faktycznym, niekompletne i niewłaściwie aktualizowane,
 • zanieczyszczeniu żłobków w torze nr 2 na przejeździe,
 • znacznym zachwaszczeniu podsypki i zakrzewieniu międzytorza,
 • nieskutecznym i niesprawnym dozorowaniu oraz nieskutecznym realizowaniu kontroli wewnętrznych przez zarządcę infrastruktury kolejowej na przejeździe,
 • braku umieszczenia lub nieprawidłowym ustawieniu wskaźników i znaków,
 • usytuowaniu krzewów w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego.

Naruszone przepisy prawa:

 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • system zarządzania bezpieczeństwem (SMS) PKP PLK, w tym przepisy wewnętrzne zarządcy.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał wskazanie oraz wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,
 • decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:                                                                     

 • natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry