Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych – Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w utrzymaniu i eksploatacji przejazdu w Rudzie Śląskiej na linii kolejowej nr 141 Katowice Ligota – Gliwice

06.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK). Kontrola dotyczyła utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego oraz weryfikacji zapisów w dokumentacji przejazdu kategorii „A”, na którym ruch na drodze wstrzymywany jest rogatkami lub sygnałami nadawanymi przez pracowników kolei. Przejazd położony jest w Rudzie Śląskiej na linii kolejowej nr 141 Katowice Ligota – Gliwice.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na: 

 • nieprawidłowym oznakowaniu przejazdu od strony drogi oraz w sytuacji awarii sygnalizacji,
 • nieprawidłowych zapisach w metryce przejazdu oraz wprowadzaniu  zmian bez porozumienia z właściwym zarządcą drogi i komendantem wojewódzkim Policji,
 • niesprawnej sygnalizacji drogowej,
 • braku wygrodzenia przejazdu,
 • zanieczyszczonych żłobkach na przejeździe kolejowym,
 • nieprawidłowym ustawieniu wskaźników,
 • nieprawidłowym oznakowaniu napędu rogatkowego na pulpicie rogatkowym,
 • nieskutecznym i niesprawnym dozorowaniu przejazdu kolejowego przez zarządcę infrastruktury kolejowej,
 • braku wyposażenia posterunku dróżnika przejazdowego w wymagane znaki drogowe.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • regulacji wewnętrznych zarządcy Id-1 (D-1) – Warunków Technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1) oraz Ir-7 (R-20) obsługi przejazdu kolejowego,
 • rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa,
 • procedury „SMS-PW-01 Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej”  dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) zarządcy.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy dokumentacji związanej z utrzymaniem przejazdów kolejowych szczególnie pod względem zapewnienia jej kompletności, aktualności oraz zgodności ze stanem faktycznym.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo–drogowych,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry