Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w procesie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego przez zarządcę Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o., na linii nr 302 KP Kotlarnia - Boguszowice

06.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych, stwierdził naruszenie przez zarządcę Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o. przepisów dotyczących obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Jednocześnie decyzją administracyjną Prezes UTK nakazał zarządcy usunięcie nieprawidłowości na linii kolejowej nr 302 Kopalnia Piasku Kotlarnia – Boguszowice.

Stwierdzone podczas kontroli naruszenia przepisów dotyczyły usytuowania drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej w odległości powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i przepisów wewnętrznych zarządcy PKP PLK.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu w terminie do 31 grudnia 2016 roku,
  • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

  • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządców infrastruktury,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry