Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Polska i Litwa razem w stronę bezpiecznego rynku kolejowego – porozumienie Polsko - Litewskie krajowych władz ds. bezpieczeństwa w sprawie wspólnego nadzoru

29.07.2015

W dniu 21 lipca 2015 r. Pan Ignacy Góra - Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego (NSA PL) oraz Pan Robertas Šerėnas - Prezes Państwowej Inspekcji Kolejowej Republiki Litewskiej (NSA LT) podpisali porozumienie w sprawie prowadzenia wspólnego nadzoru nad podmiotami rynku kolejowego operującymi w Polsce oraz na Litwie na podstawie części B certyfikatów bezpieczeństwa, wydanych przez obydwa kraje.

Na mocy porozumienia prowadzona będzie wymiana informacji na temat działalności danych przewoźników kolejowych, planach i strategiach działania, a także w zakresie wyników działań nadzorczych prowadzonych względem podmiotów, które posiadają wydane przez NSA Polski i Litwy części B certyfikatów bezpieczeństwa.

Dzięki praktyce wspólnego nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność poza granicami kraju, możliwe będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego polskich i litewskich przewoźników. Ponadto podpisane porozumienie pozwoli na prowadzenie wspólnych działań nadzorczych w tym zakresie.

Aktualnie dwóch polskich przewoźników – PKP Cargo S.A. oraz Rail Polska sp. z o.o. posiada części B certyfikatów bezpieczeństwa wydane przez litewskie NSA, natomiast żaden z litewskich przewoźników nie ma jeszcze wydanej części B certyfikatu bezpieczeństwa przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Podpisane porozumienie polsko-litewskie to początek wspólnego nadzoru nad podmiotami kolejowymi. Kolejne porozumienia są już w planach.

  • Podpisanie porozumienia
  • Podpisanie porozumienia
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry