Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ANKIETY SPRAWOZDAWCZE Z DZIAŁALNOŚCI PRZEWOŹNIKÓW I ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY

27.01.2011

ANKIETY SPRAWOZDAWCZE Z DZIAŁALNOŚCI PRZEWOŹNIKÓW I ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY
 
Niniejszym informujemy, iż zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2007 r. Nr 16, poz 94, z późn. zm.), przewoźnicy i zarządcy infrastruktury zobligowani zostali do udzielenia odpowiedzi na pytania zamieszczone w rocznych ankietach dotyczących funkcjonowania na rynku transportu kolejowego.
 
    Ankieta T-2010*– dla przewoźników rzeczy
 
    Ankieta P-2010*– dla przewoźników osób
 
    Ankieta Z-2010– dla zarządców infrastruktury
 
    Ankieta UPT-2010*– dla przedsiębiorstw świadczących licencjonowane usługi trakcyjne
 
    Ankieta BD-2010**– dla przewoźników, którzy nie podjęli działalności licencyjnej
 
* wypełnić w przypadku realizacji w 2010 roku działalności licencyjnej.
** wypełnić w przypadku nie podjęcia przez przedsiębiorcę przynajmniej jednej z działalności, na którą otrzymał licencję.
 
Wypełnione ankiety, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu przedsiębiorcy należy przekazać w wersji papierowej na adres Urzędu oraz w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej tet1@utk.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2011 roku.
 
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Analiz i Monitoringu Rynku Transportu Kolejowego UTK tel.: 22 630-18-44 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tet1@utk.gov.pl.    
do góry