Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole Prezesa UTK w zakresie realizacji procesu przewozowego – nieprawidłowości przewoźnika kolejowego SKPL Cargo sp. z o.o.

27.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach czynności nadzorczych związanych z nadzorem nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego przeprowadził kontrolę przewoźnika kolejowego SKPL Cargo sp. z o.o. W wyniku tych działań Prezes UTK stwierdził naruszenie przez przewoźnika przepisów z zakresu kolejnictwa związanych z przygotowaniem i realizacją przewozów, w szczególności związanych z podstawowymi obowiązkami maszynisty.

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na:

 • niewypełnieniu „Karty pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów trakcyjnych”,
 • nieposiadaniu dodatku 2 do wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów zawierającego: wykaz ostrzeżeń stałych oraz prędkości drogowych na torach głównych zasadniczych stacji węzłowych na terenie Zakładów Linii Kolejowych: Ostrów Wlkp., Poznań, Zielona Góra,
 • nieodpisaniu w książce pokładowej pojazdu trakcyjnego wykonania sprawdzenia stanu SHP, CA i RADIOSTOP oraz nieodpisaniu braku plomby na urządzeniu RADIOSTOP,
 • prowadzeniu pojazdu kolejowego bez potwierdzonej dokumentami znajomości odcinka linii kolejowej,
 • niesprawdzeniu działania prędkościomierza przed rozpoczęciem pracy pojazdu,
 • braku nadzoru nad dokumentacją związaną z potwierdzaniem stanu technicznego pojazdów kolejowych i wydawaniem świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych.

Naruszone przez przewoźnika przepisy prawa:

 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu i sygnalizacji,
 • instrukcja dla maszynisty pojazdów trakcyjnych, elektrycznych i spalinowych kolei normalnotorowych i wąskotorowych,
 • instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego normalnotorowego i wąskotorowego,
 • system zarządzania bezpieczeństwem przewoźnika kolejowego SKPL Cargo sp. z o.o.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał przeprowadzenie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w działalności przewoźnika oraz w przypadku ich potwierdzenia - natychmiastowe usunięcie naruszeń przepisów z zakresu kolejnictwa,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie  odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością przewoźnika kolejowego.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • podnoszenie jakości procesu przygotowania i realizacji procesu przewozowego przez przewoźników kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry