Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Aktywna współpraca regulatorów rynku kolejowego

10.07.2015

W dniach 1-2 lipca 2015 r. w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli regulatorów rynku kolejowego i Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG Move) w ramach ENRRB (European Network of Rail Regulatory Bodies).  

Organy regulacyjne działają w większości państw Unii Europejskiej. Ich rolą jest zapewnienie równego i niedyskryminującego dostępu do sieci kolejowej oraz usług. Przy wsparciu Komisji Europejskiej przedstawiciele organów regulacyjnych spotykają się, aby wymienić informacje dotyczące ich zadań, działań oraz praktyk związanych z wydawaniem decyzji. Głównym celem jakie stawia sobie ENRRB jest ułatwianie i koordynacja aktywnej współpracy regulatorów rynku kolejowego.

Spotkanie było ósmym wspólnym posiedzeniem przedstawicieli Komisji Europejskiej z regulatorami rynku kolejowego z Europy. Wzięli w nim udział reprezentanci Polski, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz przedstawiciele regulatorów z krajów nie będących członkami  Unii Europejskiej: Macedonii, Norwegii i Szwajcarii.

Podczas spotkania omówiono realizowane i wydawane w ostatnim okresie decyzje. Rozmawiano na temat postępów we wprowadzaniu przez poszczególne państwa członkowskie Dyrektywy Parlamentu i Rady 2012/34/UE z 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Spotkanie było również okazją do dyskusji na temat wdrażania IV pakietu kolejowego. Zaprezentowano rezultaty prac nad dokumentem dotyczącym kalkulacji kosztu bezpośredniego w związku ze świadczeniem usług kolejowych, procedurami licencjonowania przewoźników kolejowych oraz kryteriów dla wnioskujących o przyznanie przepustowości. Przedstawiciele Komisji Europejskiej omówili plany współdziałania ENRRB z międzynarodowym forum współpracy zarządców infrastruktury (PRIME). Podczas spotkania ENRRB pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego przekazali informacje na temat budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Sprawność realizacji tej inwestycji potwierdziła wizerunek polski, jako kraju skutecznie absorbującego środki unijne.

do góry