Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stan obecny i kierunki zmian w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

12.06.2015

11 czerwca br., w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się konferencja „Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce – stan obecny i kierunki zmian”. Celem konferencji było przedstawienie propozycji zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy debaty podkreślali, że podstawowym zadaniem państwa jest konsekwentne włączanie osób niepełnosprawnych w rynek pracy, zwłaszcza tych z ciężkimi schorzeniami. Prezes zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Jan Zając poinformował, że pracodawcy widzą korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych, bo jeszcze pięć lat temu firm, gdzie pracują było około 15 tysięcy, dziś – blisko 24 tysiące. Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych wynosi około 240 tysięcy. 

Urząd Transportu Kolejowego, jako jeden z niewielu centralnych organów administracji rządowej, już w 2013 roku przekroczył ustawowy wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne pracujące w UTK mają możliwość realizowania się w pracy, co ma dla wielu z nich olbrzymie znaczenie. Polityka kadrowa Urzędu dąży do zapewnienia integracji osób niepełnosprawnych w miejscu pracy. Działania UTK w tym zakresie zostały potwierdzone i uhonorowane przez instytucje i organizacje zajmujące się prawami osób niepełnosprawnych:

  • w ubiegłym roku wyróżnieniem w Konkursie LODOŁAMACZE za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych,
  • w marcu tego roku certyfikatem w VI edycji konkursu „Strona Internetowa Bez Barier” za stronę internetową dedykowaną pasażerom, najlepiej dostosowaną do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych, narażonych na wykluczenie cyfrowe,
  • również siedziba UTK przeszła pozytywnie audyt Fundacji Integracja, co zostało potwierdzone certyfikatem „Obiekt bez barier”.

 

do góry