Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK przepisów w zakresie utrzymania sieci trakcyjnej na linii nr 1 Warszawa – Katowice na odcinku Częstochowa Towarowa - Zawiercie

25.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK), przepisów w zakresie utrzymania elementów sieci trakcyjnej na linii 1 Warszawa – Katowice, na odcinku Częstochowa Towarowa - Zawiercie.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało m.in. na:

 • niepodejmowaniu działań naprawczych polegających na usunięciu nieprawidłowości polegających na zerwanych lub uszkodzonych wieszakach przewodów jezdnych sieci trakcyjnej,
 • niepodejmowaniu działań naprawczych uszynień indywidualnych lub grupowych elementów przewodzących w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej,
 • niepodejmowaniu działań naprawczych polegających na usunięciu uszkodzeń fundamentów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepis wewnętrzny zarządcy PKP PLK, w tym instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Iet-2.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK, w tym w szczególności sieci trakcyjnej,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.

Dokumentacja fotograficzna:

 

 

 • Zerwane lub uszkodzone wieszaki przewodów jezdnych.
 • Uszkodzone fundamenty konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej.
 • Uszkodzone elementy uszynień indywidualnych lub grupowych elementów przewodzących w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej.
do góry