Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał PKP PLK usunięcie nieprawidłowości związanych z utrzymaniem sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga

12.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Naruszenie przepisów polegało na niespełnieniu przez PKP PLK warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, tj. nieprawidłowościach w procesie utrzymania sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało przede wszystkim na:

  • braku bieżących napraw sieci trakcyjnej,
  • niewykonywaniu niezbędnych prac utrzymaniowych zaleconych po przeglądzie okresowym sieci trakcyjnej, w tym dotyczących: konstrukcji wsporczych, odciągów, fundamentów oraz głowic fundamentowych słupów trakcyjnych,
  • nieusuwaniu nieprawidłowości, zaleconych po kontroli stanu technicznego urządzeń, w tym w zakresie: występowania korozji słupów trakcyjnych oraz ich złego stanu technicznego (widocznych zbrojeń konstrukcji), uszkodzonych głowicach fundamentowych słupów trakcyjnych oraz odkształconych słupach krańcowych bramki.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • przepisy wewnętrzne zarządcy:

- instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Iet-2,
- procedura systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS-PW-01 „Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej”.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu i bezpieczeństwo użytkowników na przejazdach kolejowych, w terminie do 31 grudnia 2015 roku,
  • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

  • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry