Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania nadzorcze Prezesa UTK dotyczące bezpieczeństwa przewozu i komfortu podróżowania – nieprawidłowości w realizacji przejazdów pociągami InterRegio „PIAST” Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny

05.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas długiego weekendu majowego (w dniach 30 kwietnia – 3 maja) przeprowadził liczne działania nadzorcze dotyczące realizacji przewozów, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.  Kontrolom poddano m.in. pociągi spółki Przewozy Regionalne, w tym pociąg InteRegio „PIAST” relacji Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny.

W wyniku podjętych działań, Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości polegające na wyprawianiu przez przewoźnika niesprawnych wagonów pasażerskich pociągu „Piast”, w tym m.in.:

 • z uszkodzonymi blokadami drzwi bocznych w czterech wagonach, co umożliwiało ich otwarcie w trakcie biegu pociągu,
 • z niesprawnymi drzwiami przejściowymi i między wagonami,
 • z niesprawnym ładowaniem akumulatorów zasilających urządzenia pokładowe – brak oświetlenia wewnętrznego.

Stwierdzone podczas kontroli przewoźnika nieprawidłowości naruszają przepisy prawa:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK wyłączył z eksploatacji pojazdy kolejowe niespełniające norm bezpieczeństwa i komfortu podróżowania,
 • decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zapewnienie komfortu podróżowania pasażerów transportem kolejowym,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług pasażerskich przewozów kolejowych,
 • poprawa konkurencyjności przewozów kolejowych względem pozostałych gałęzi transportu.

 

 

 • uszkodzony system blokowania drzwi bocznych
 • niesprawne ładowanie akumulatorów zasilających urządzenia pokładowe – brak oświetlenia
 • niesprawne drzwi przejściowe i między wagonami
do góry