Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w zakresie eksploatacji bocznicy kolejowej odgałęziającej się od stacji Ząbkowice Śląskie na linii nr 137 Katowice-Legnica – Prezes UTK nakazał wstrzymanie ruchu kolejowego

05.05.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku kontroli użytkownika bocznicy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Anna Łużna Zakład Elektromechaniczny” oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, nakazał wstrzymać ruch kolejowy na bocznicy odgałęziającej się rozjazdem nr 27 od toru nr 20 stacji Ząbkowice Śląskie, położonym w km 187,689 linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica. Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu Prezes UTK nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Przeprowadzono:

 • kontrolę użytkownika bocznicy kolejowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne.

Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę polegało m.in. na:

 • nieposiadaniu świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej,
 • nieposiadaniu przepisów wewnętrznych określających warunki techniczne i zasady bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej,
 • nieposiadaniu regulaminu pracy bocznicy kolejowej, określającego warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia ruchu kolejowego oraz obsługi punktu ładunkowego,
 • eksploatowaniu bocznicy kolejowej, na której stan techniczny torów i rozjazdów wykazuje liczne nieprawidłowości.

Termin usunięcia naruszeń:

 • decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry