Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ukazał się trzeci raport IRG-Rail z monitoringu rynków kolejowych, w którym aktywnie uczestniczył Urząd Transportu Kolejowego

23.04.2015

Na stronie Grupy Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego IRG-Rail ukazał się trzeci roczny raport z monitoringu rynków kolejowych, zawierający dane z 20 krajów członkowskich IRG-Rail za 2013 r.

W raporcie znajdują się dane dotyczące m.in. struktury poszczególnych rynków, opłat za korzystanie z infrastruktury, dynamiki przewozów pasażerskich i towarowych, infrastruktury usługowej (np. stacje i przystanki, terminale kontenerowe, urządzenia zaopatrzenia w paliwo).

Raport (w języku angielskim) wraz z aneksem można znaleźć pod poniższym adresem:

Raport roczny IRG-Rail za rok 2013

Urząd Transportu Kolejowego po raz pierwszy aktywnie uczestniczył w tworzeniu raportu, odpowiadając za rozdział "Struktura Rynku". Należy przypomnieć, że Prezes UTK pełni funkcję wiceprzewodniczącego IRG-Rail w 2015 r.

do góry