Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WSA w Warszawie oddalił skargi PKN Orlen S.A. i Orlen Koltrans sp. z o.o.

23.03.2015

Przewoźnikom kolejowym nie przysługuje status strony w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia stawek opłat za dostęp do infrastruktury.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi spółki PKN Orlen S.A.i Orlen Koltrans sp. z o.o. jako nieuzasadnione, przypominając, że przewoźnik kolejowy nie jest stroną w postępowaniu dotyczącym zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za dostęp do infrastruktury kolejowej, a zatem nie posiada interesu prawnego w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej przedmiotowe stawki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał skargi PKN Orlen S.A. i Orlen Koltrans sp. z o.o. na postanowienia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłaty dodatkowej, o których mowa w art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że statut strony w sprawach o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowej, o których mowa w art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, przysługuje jedynie zarządcy infrastruktury. Zdaniem WSA interesu prawnego w sprawach, o których mowa w art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, nie posiadają przewoźnicy kolejowi.

Są to kolejne pozytywne rozstrzygnięcia dla Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W sumie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym toczy się 36 spraw w tym przedmiocie, dotychczas zostało rozpoznanych 9 i wszystkie na korzyść Prezesa UTK. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi PKN Orlen S.A. lub Orlen Koltrans sp. z o.o. w każdej ze spraw. Orzeczenia WSA w Warszawie nie są prawomocne.

do góry