Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty dla wykonawców inwestycji kolejowych

23.03.2015

Pod koniec lutego br., w siedzibie UTK odbyły się warsztaty dla wykonawców inwestycji kolejowych w zakresie podsystemów strukturalnych: Infrastruktura, Energia, Sterowanie – urządzenia przytorowe. Podczas warsztatów przedstawiono główne tezy zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych. Zaprezentowano role i odpowiedzialność wszystkich podmiotów biorących udział w tym procesie, zasady zarządzania zmianą w podsystemie oraz zasady bezpiecznej integracji elementów systemu kolei.

Dużo uwagi poświęcono kwestii klasyfikowania prac modernizacyjnych oraz rewitalizacyjnych na liniach kolejowych oraz obowiązkom informacyjnym związanym z początkową fazą inwestycji. Szczególną uwagę zwrócono na relacje pomiędzy wykonawcami inwestycji na liniach kolejowych, a jednostkami oceniającymi zgodność w zakresie dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei. Przedstawiono rodzaje jednostek oceniających zgodność, poszczególne etapy i sposoby przeprowadzania procesu oceny oraz dokumenty wydawane przez poszczególne rodzaje jednostek.

Podczas omawiania zagadnień związanych z wydawaniem przez Prezesa UTK zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych zaprezentowano podstawy prawne wydawania zezwoleń, zasady uzyskiwania odstępstw od stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, zakres dokumentacji jaka powinna być dołączana do wniosku o wydanie zezwolenia i sposób jej przygotowania oraz dotychczasowe doświadczenia Urzędu związane z procedowaniem wniosków o wydanie takich zezwoleń.

Uczestnicy warsztatów zadawali pytania związane z dopuszczaniem do eksploatacji podsystemów strukturalnych, co zainicjowało interesującą dyskusję na ten temat.

Polecamy zapoznanie się z prezentacjami prelegentów.

do góry