Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przez Przewozy Regionalne sp. z o.o., przepisów bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych – decyzja administracyjna Prezesa UTK w zakresie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

18.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przepisów bezpieczeństwa transportu kolejowego przez Przewozy Regionalne sp. z o.o., w zakresie obowiązków użytkownika bocznicy kolejowej. Polegało ono na niespełnieniu warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na bocznicy odgałęziającej się w stacji Kędzierzyn Koźle rozjazdem nr 231 od toru stacyjnego nr 100 w km 0,199 i rozjazdem nr 271 od toru nr 122 w km 0,890 linii kolejowej nr 956 Kędzierzyn Koźle KKC – Kędzierzyn Koźle KKB12.

Naruszenie przepisów dotyczyło:

  • eksploatowaniu torów z występowaniem spróchniałych podkładów drewnianych, tj. zużyciu w stopniu bardzo dużym (stopień degradacji powyżej 0,9) i kwalifikującym je do natychmiastowej wymiany,
  • eksploatowaniu rozjazdów z przekroczoną dopuszczalną wartością szerokości.

Naruszone przepisy prawa:

  • ustawa o transporcie kolejowym,
  • przepisy wewnętrzne przyjęte do stosowania przez przedsiębiorcę.

W wyniku przeprowadzonych działań:

  • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 1 marca 2016 roku,
  • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

  • zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych,
  • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry