Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacji Rybnik – nieprawidłowości dotyczące regulaminu technicznego stacji

12.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK), przepisów w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacji Rybnik.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało na nieprawidłowościach w nowoopracowanym regulaminie technicznym stacji, w tym:

 • braku w Działce 32 regulaminu technicznego, grup przebiegów regulujących sposób postępowania dla wjazdów do stacji na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny, 
 • nieprawidłowym określeniu w Działce 36 regulaminu „Stosowanych środków pomocniczych (zabezpieczających lub ostrzegających),
 • braku w planie schematycznym okręgu nastawczego „RbA”, granic okręgów nastawczych oraz granic rejonów manewrowych.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
 • przepis wewnętrzny zarządcy - instrukcja Ir-3 o sporządzaniu regulaminów technicznych.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry