Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów pasażerskich w czwartym kwartale 2014 roku

02.03.2015

W IV kwartale 2014 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich kształtowała się na poziomie 88,97% (względem 89,97% w III kwartale 2014 roku). W analizowanym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 381,6 tys. pociągów (o ok. 2,4 tys. mniej niż w III kwartale 2014 roku). Średni czas opóźnień pociągów na przybyciu, z włączeniem opóźnień do 5 minut, wyniósł 9 minut 14 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione na przybyciu do 5 minut – 63,7% (73,9 tysiąca) oraz opóźnione na przybyciu od 5 do 60 minut 34,7% (40,2 tysiąca). Licencjonowani przewoźnicy kolejowi w IV kwartale odwołali 535 pociągów.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności w przewozach pasażerskich za IV kwartał 2014 roku. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce:

Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka kwartalna:

Punktualność przewozów pasażerskich w 2014 roku

do góry