Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad utrzymaniem infrastruktury kolejowej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie usytuowania drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych

02.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) prowadził w 2014 roku intensywne działania nadzorcze, których celem było utrzymanie przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) właściwego poziomu infrastruktury kolejowej, szczególnie w zakresie niezgodnego z przepisami usytuowania drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych, znajdujących się w odległości powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Łącznie przeprowadzono kilkaset takich działań. Poniżej znajduje się wykaz linii kolejowych, na których stwierdzono nieprawidłowości.

Należy podkreślić, że przez niewłaściwy poziom utrzymania infrastruktury dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń kolejowych, w tym wypadków i incydentów oraz do częstego wstrzymania ruchu przez zarządcę, co powodowało liczne opóźnienia oraz odwoływanie pociągów pasażerskich i towarowych.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK za każdym razem nakazywał usunięcie stwierdzonych naruszeń w celu spełnienia przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów i bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych,
  • Prezes UTK, po wszczęciu i przeprowadzeniu z urzędu postępowań administracyjnych, wydawał decyzje stwierdzające naruszenie przepisów i określające termin ich usunięcia.

Cel działań Prezesa UTK:

  • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
  • eliminowanie zagrożeń, które mogą powodować wystąpienie negatywnych zdarzeń w infrastrukturze kolejowej,
  • eliminowanie możliwości występowania opóźnień i odwoływania pociągów,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.

Dalsze działania i czynności Prezesa UTK:

  • ze względu na znaczący wpływ powyższych nieprawidłowości na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Prezes UTK podjął decyzję o kontynuowaniu działań nadzorczych w przedmiotowym zakresie również w 2015 roku.
do góry