Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nałożył karę pieniężną na zarządcę PKP PLK za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnej w zakresie usunięcia nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego na stacji Chorzów Stary

03.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w wyniku wszczętego i przeprowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego, nałożył na zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) karę pieniężną za nieterminowe wykonanie decyzji Prezesa UTK w zakresie usunięcia nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego na stacji Chorzów Stary. Nałożona przez Prezesa UTK kara pieniężna wyniosła 83 272,78 złotych.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało na:

  • nieterminowym usunięciu nieprawidłowości w zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Chorzów Stary. 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • wyegzekwowanie terminowego usuwania przez zarządcę stwierdzonych nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem ruchu,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego, dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym szczególnie zasad i celu natychmiastowego usuwania nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu.
do góry