Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez zarządcę PKP PLK S.A. przepisów z zakresu bezpieczeństwa na stacji Gdynia Port

29.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na stacji Gdynia Port.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało na:

 • niewykonaniu niezbędnych wymian m.in. podkładów, części rozjazdowych, podrozjazdnic,
 • nieuzupełnieniu podsypki,
 • nieusunięciu spływów w rozjazdach,
 • braku usunięcia nieprawidłowości polegających na przekroczeniach parametrów szerokości w punktach pomiarowych rozjazdów,
 • zainstalowaniu niezgodnych z przepisami tzw. „ściągaczy”,
 • braku odpisów w arkuszach badań technicznych rozjazdów o częściach zakwalifikowanych do wymiany,
 • braku dokonania niezbędnych pomiarów wybranych parametrów w miejscach wskazanych w arkuszach badań technicznych rozjazdów,
 • braku określenia przez zarządcę stopnia degradacji nawierzchni.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy:
  • (Id-1) warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
  • (Id-4) instrukcja o utrzymaniu rozjazdów,
  • (Id-8) instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry