Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie oznakowania i utrzymania linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka

20.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności nadzorczych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka na odcinku Kraków Główny Osobowy - Bochnia.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało na:

 • nieprawidłowym osygnalizowaniu linii właściwymi wskaźnikami,
 • składowaniu w skrajni torów materiałów budowlanych i nawierzchniowych,
 • braku lub zamieszczaniu na linii nieczytelnych tablic hektometrowych,
 • nieusuwaniu drzew i krzewów w skrajni torów,
 • nieusuwaniu rosnącej na międzytorzach roślinności.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy (Id-1) warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry