Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna nałożona na PKP PLK utrzymana

31.12.2014

31 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) ogłosił wyrok w sprawie z odwołania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (PKP PLK) od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) z 20 czerwca 2013 r., nr DPP-WNPP-52-6/KC/13(4), w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 452 080 zł za naruszenie zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, polegających na:

1. nieprawidłowym realizowaniu obowiązku udzielania pasażerom informacji o ruchu pociągów na stacjach kolejowych Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Stadion oraz Kraków Główny;
2. przekazywaniu informacji głosowych niespójnych z informacjami zamieszczonymi na wyświetlaczach na stacjach kolejowych Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia.

SOKiK oddalił w całości odwołanie PKP PLK uznając je za nieuzasadnione.

Sąd uznał, że decyzja Prezesa UTK była prawidłowa. Bardzo obszerny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie bezsprzecznie wskazuje, iż PKP PLK w sposób rażący dopuściła się stosowania ww. bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym.

W ocenie SOKiK, PKP PLK nie może zwalniać się z odpowiedzialności za realizację ustawowych obowiązków, wskazując na rzekomą odpowiedzialność podmiotów zewnętrznych, czy osób trzecich. 

Sąd jednoznacznie wskazał, że to na PKP PLK spoczywał obowiązek udzielania pasażerom informacji o ruchu pociągów na stacjach kolejowych.

Zdaniem Sądu nałożona kara pieniężna w wysokości 452 080 zł jest adekwatna do zakresu naruszenia przepisów, dotychczasowej działalności podmiotu oraz jego możliwości finansowych.

Sprawa prowadzona pod sygn. akt XVII AmK 15/13.

Wyrok nie jest prawomocny.

do góry