Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości dotyczące użytkownika bocznicy Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o. w zakresie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego

29.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, stwierdził naruszenie przez użytkownika bocznicy Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o. przepisów dotyczących obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, tj. warunków, jakie powinni spełniać maszyniści oraz osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez użytkownika bocznicy polegało na:

  • zatrudnianiu pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego:

- bez potwierdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych wydanych przez podmiot uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych,
- bez uzyskania autoryzacji do pracy na stanowiskach ustawiaczy,
- bez wydanych upoważnień do wykonywania czynności na stanowiskach ustawiaczy, potwierdzających znajomość specyficznych warunków pracy na tych stanowiskach.

Naruszone przez zarządcę przepisy prawa:

  • ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych naruszeń w celu spełnienia warunków zapewniających bezpieczeństwo transportu kolejowego,
  • Prezes UTK, w związku z nieprawidłowościami mającymi wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników mogących nie spełniać wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry