Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Relacja z warsztatów dla wykonawców inwestycji kolejowych

15.12.2014

W piątek 12 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) odbyły się  warsztaty dla wykonawców inwestycji kolejowych w zakresie podsystemów strukturalnych: Infrastruktura, Energia, Sterowanie - urządzenia przytorowe. W warsztatach wzięło udział 40 osób - przedstawicieli uczestników procesu dopuszczania do eksploatacji inwestycji prowadzonych na liniach kolejowych.

Urząd Transportu Kolejowego zapewnił możliwość skorzystania z warsztatów również w formie on - line.

Przedstawiciele Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności UTK przedstawili główne tezy nowych zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych prezentując szczegółowo role i odpowiedzialności wszystkich podmiotów biorących udział w tym procesie, zasady zarządzania zmianą w podsystemie oraz zasady bezpiecznej integracji elementów systemu kolei. Naświetlona została również istotna kwestia klasyfikowania prac na liniach kolejowych jako modernizacji lub odnowienia oraz kwestia obowiązków informacyjnych związanych z przeprowadzaniem inwestycji na linii kolejowej w początkowej fazie procesu.
W trakcie warsztatów szczególną uwagę poświęcono relacjom wykonawcy inwestycji na linii kolejowej z jednostkami oceniającymi zgodność w zakresie dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei. Przedstawiono rodzaje jednostek oceniających zgodność, omówiono poszczególne etapy i sposoby przeprowadzania procesu oceny oraz dokumenty wydawane przez poszczególne rodzaje jednostek. Ostatnia prelekcja dotyczyła praktycznych informacji związanych z wydawaniem przez Prezesa UTK zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji. W trakcie tej części przedstawiono podstawy prawne wydawania zezwoleń, zasady uzyskiwania odstępstw od stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, zakres dokumentacji jaka powinna być dołączana do wniosku o wydanie zezwolenia i sposób jej przygotowania oraz dotychczasowe doświadczenia Urzędu związane z procedowaniem wniosków o wydanie takich zezwoleń.

Na koniec, uczestnicy warsztatów zadawali liczne pytania związane z dopuszczaniem do eksploatacji podsystemów strukturalnych, co zainicjowało inspirującą dyskusję na ten temat.

Istotne jest również, że planowane jest powtórzenie warsztatu na początku 2015 r. Już dzisiaj serdecznie na niego zapraszamy. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu w najbliższym czasie.

Polecamy obejrzenie poniższej galerii zdjęć i prezentacji multimedialnych.

 

 

do góry