Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK wstrzymująca ruch na bocznicy kolejowej w Jaśle (linia kolejowa 108 Stróże – Krościenko)

05.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku przeprowadzonej kontroli użytkownika bocznicy Zakład Produkcyjno – Naprawczy A. Skrudlik, P. Sowiński sp. j. oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, nakazał wstrzymać ruch kolejowy na bocznicy odgałęziającej się rozjazdem nr 14 od toru stacyjnego nr 17 stacji Jasło w km 45,703 linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko. Ze względu na realne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Prezes UTK nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Podstawa prawna:

 • art. 104 § 1 oraz art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Przeprowadzono:

 • kontrolę użytkownika bocznicy kolejowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • wszczęte z urzędu, postępowanie administracyjne.

Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę polegało na:

 • nieposiadaniu świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej, co narusza  art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym,
 • nieposiadaniu, uzgodnionego z zarządcą infrastruktury, regulaminu pracy bocznicy kolejowej, co narusza § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Termin usunięcia naruszeń:

 • decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry