Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy intermodalne – statystyki za III kwartał 2014 roku

02.12.2014

W III kwartale 2014 roku przewoźnicy przetransportowali 175 tysięcy sztuk jednostek, co stanowiło ponad 272 tysiące TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba spadła o 0,66% (wg TEU o 4,64%).

Przejdź do szczegółowych danych kwartalnych.

Łączna masa w przewozach intermodalnych w trzech kwartałach 2014 roku wyniosła 7,139 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 2,543 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 4,24% (wg masy) i 6,85% (wg wykonanej pracy).

W III kwartale 2014 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 11 licencjonowanych przewoźników, w tym: PKP Cargo S.A., PKP LHS Sp. z o.o., DB Schenker Rail Polska S.A., Karpiel Sp. z o.o., Lotos Kolej Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., CTL Rail Sp. z o.o., Rail Polska Sp. z o.o., Polzug Intermodal Polska Sp. z o.o., Ecco Rail Sp. z o.o. oraz Freightliner PL Sp. z o.o.

Najnowsze dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych dostępne cyklicznie na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce: Analizy i monitoring rynku - Statystyka kwartalna - Przewozy towarowe - Przewozy intermodalne w 2014 roku.

do góry