Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztat dla uczestników rynku kolejowego - zezwolenia dla taboru kolejowego

01.12.2014

Mając na uwadze konieczność wsparcia podmiotów rynku kolejowego Prezes UTK rozpoczyna cykl warsztatów, podczas których omówione zostaną najważniejsze zadania wykonywane przez Urząd Transportu Kolejowego oraz sposób podejścia realizacyjnego zwłaszcza do zagadnień, gdzie zidentyfikowane zostały największe problemy. Planowane warsztaty będą dotyczyły:

 • obszaru bezpieczeństwa kolejowego,
 • wprowadzania do obrotu wyrobów kolejowych,
 • realizacji praw pasażera w transporcie kolejowym.

WARSZTAT „TABOR”

Celem pierwszego warsztatu jest przybliżenie uczestnikom praktycznych informacji oraz przedstawienie procedur w zakresie dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych, w szczególności:

 • Rola i odpowiedzialność w procesie autoryzacji pojazdu kolejowego
 • Krajowy tryb dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych (świadectwa)
 • Stanowisko Prezesa UTK dotyczące wprowadzenia do obrotu pojazdów kolejowych, dla których wydano świadectwo dopuszczenia typu do eksploatacji
 • Zakres i obszar obowiązkowego stosowania TSI dla pojazdów kolejowych – kiedy istnieje obowiązek stosowania TSI?
 • Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych zgodnych
  i niezgodnych z TSI – wymagania formalne
 • Pojazdy dopuszczone do eksploatacji w innych krajach: tryb zezwoleń, inne dopuszczenia, uzyskanie zezwolenia w Rzeczpospolitej Polsce, problematyka starego taboru sprowadzonego z zagranicy, porozumienie o wzajemnej akceptacji
 • Modernizacja pojazdów kolejowych, zmiany składników interoperacyjności, wyposażenie pojazdów kolejowych w ETCS pokładowy, wprowadzanie zmian w pojazdach, dla których wydano świadectwo dopuszczenia typu do eksploatacji i zezwolenie, analiza ryzyka.

Termin: 11 grudnia 2014 r.

Miejsce: siedziba Urzędu Transportu Kolejowego przy Al. Jerozolimskich 134 w Warszawie

Godzina:  9.30

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się w załączniku.

Aby wziąć udział w warsztatach należy wysłać zgłoszenie na adres utk@utk.gov.pl w terminie 9 grudnia 2014 r. podając temat warsztatu, imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanego podmiotu. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych udział każdego z uczestników zostanie potwierdzony e-mailem. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników w przypadku zgłoszenia kilku osób z tego samego podmiotu. W przypadku dużego zainteresowania planowane jest powtórzenie warsztatu. 

do góry