Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości związane z usytuowaniem drzew i krzewów w sąsiedztwie linii nr 3 w odległości powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego – decyzja administracyjna

26.11.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, stwierdził naruszenie przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice od stacji Poznań Główny do stacji Konin.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

  • niespełnieniu przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego oraz niepodjęcie działań likwidujących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz przewozu rzeczy i osób, w związku z usytuowaniem drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej w odległości powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Naruszone przez zarządcę przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych naruszeń, w celu spełnienia przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów i bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych, w terminie do dnia 1 sierpnia 2015 roku.

Cel działań:

  • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry