Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK obejmie przewodnictwo IRG-Rail

25.11.2014

IRG-Rail (Independent Regulators’ Group–Rail – Grupa Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego) zrzesza 25 krajów europejskich. IRG-Rail stanowi uzupełnienie formalnej współpracy prowadzonej przez krajowe organy regulacyjne na poziomie grup roboczych Komisji Europejskiej. Celem tej organizacji jest zacieśnianie współpracy pomiędzy krajowymi regulatorami rynku kolejowego oraz zapewnieniu niezależnego forum wymiany informacji i doświadczeń. Zadania te realizowane są w ramach grup roboczych, które stanowią platformę do otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami, jak również z grupami roboczymi funkcjonującymi w strukturach Komisji Europejskiej, w obszarach kolejowych, dotyczących w szczególności:

  • spójnego podejścia do wspólnotowych ram regulacyjnych,
  • wypracowywania dobrych praktyk regulacyjnych i zasad zrównoważonej konkurencji,
  • rozwoju wspólnego rynku w skali europejskiej,
  • promowania interesów pasażerów,
  • transparentności funkcjonowania.

W dniach 19-20 listopada odbyło się doroczne spotkanie plenarne IRG-Rail w Luksemburgu, podsumowujące dokonania z 2014 r. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące między innymi:

  • stanowiska Komisji Europejskiej w odniesieniu do sposobu kalkulacji kosztów, które są bezpośrednio ponoszone w wyniku prowadzenia ruchu pociągów;
  • statusu i zaawansowania implementacji, Dyrektywy 2012/34/WE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (tzw. recast pierwszego pakietu kolejowego);
  • dokumentu opracowanego przez Komisję Europejską w zakresie monitoringu rynku kolejowego;
  • roli regulatorów rynku w korytarzach transportowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r.w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy.

Jednym z punktów spotkania był wybór władz Grupy na nadchodzące lata. Wiceprzewodniczącym IRG-Rail w 2015 r. i Przewodniczącym w 2016 r. został wybrany Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Więcej informacji nt. IRG-Rail: www.irg-rail.eu

Informacje nt. przystąpienia UTK do IRG-Rail w 2012 r.

 

do góry