Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne projektów aktów prawa wspólnotowego wdrażających nowy system szkolenia i licencjonowania maszynistów.

23.08.2010

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że Europejska Agencja Kolejowa rozpoczęła konsultacje z partnerami społecznymi dwóch niżej wymienionych projektów dokumentów przygotowanych przez Agencję i stanowiących uszczegółowienie rozwiązań wynikających z dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty:

 

  1. projekt Rekomendacji dotyczących określenia warunków i zasad w sprawie uznawania egzaminatorów oraz ustanowienia jednolitych kryteriów dla organizowania egzaminów dla kandydatów na maszynistów i dla maszynistów,
  1. projekt Rekomendacji dotyczących określenia warunków i procedur w sprawie uznawania ośrodków szkoleniowych.

 

Konsultacje potrwają do dnia 5 listopada 2010 r.

 

Obydwa dokumenty, po przyjęciu ich przez Komisję Europejską, wejdą w życie jako bezpośrednio obowiązujące akty prawa wspólnotowego.

 

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej:

http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/era-con-2010-04-INT.aspx

 

do góry