Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja w sprawie dokumentów wymaganych w procesie rejestracji pojazdów kolejowych

06.10.2014

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, dotyczącymi  procedury nadawania numerów pojazdom kolejowym (EVN) w  celu ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Pojazdów (NVR) informujemy, że na stronie internetowej UTK opublikowany został szczegółowy wykaz dokumentów, jakie należy dołączać do składanych wniosków w sprawie:

  • Nadania identyfikatora dysponenta pojazdu kolejowego (VKM);
  • Nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) i pierwszej rejestracji pojazdów w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych;
  • Zmiany danych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych;
  • Wycofania z eksploatacji i zawieszenia rejestracji;
  • Wpisania informacji o dodatkowym dopuszczeniu w innym państwie członkowskim UE.

Dokumenty zostały uszeregowane zgodnie z kategoriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 września 2012 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1063), tj.:

A.) Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem (pojazdami).
B.) Dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu kolejowego do eksploatacji.
C.) Pozostałe dokumenty.

Wykazy przedmiotowych dokumentów dostępne są na stronie internetowej UTK w dziale Bezpieczeństwo Systemu Kolejowego / Krajowy Rejestr Pojazdów Kolejowych.

do góry