Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów na linii kolejowej nr 77 Janików–Świerże Górne

19.09.2014

W wyniku kontroli przeprowadzonej na linii kolejowej nr 77 Janików Świerże Górne, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów z zakresu kolejnictwa, dotyczących niewłaściwego poziomu utrzymania eksploatowanej przez zarządcę infrastruktury kolejowej.

W trakcie kontroli zidentyfikowano szereg nieprawidłowości, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, w tym m.in.:

  • niewykonanie przez zarządcę zaleceń z badań technicznych torów i podtorza przeprowadzonych w 2013  roku, w tym pozostawienie bez naprawy ostatecznej pękniętych szyn,
  • braku widoczności w trójkącie widoczności przejazdu kategorii „D” w km 4,700,
  • niewykonanie robót zaleconych podczas przeglądu okresowego obiektu w roku 2013 na obiekcie mostowym w km 2,970,
  • pozostawanie drzew i krzewów, położonych w sąsiedztwie linii kolejowej, w odległości mniejszej od dopuszczalnej od osi toru kolejowego.

Prezes UTK nakazał natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości, przeprowadzenie analizy występowania oraz usunięcie podobnych nieprawidłowości w innych lokalizacjach, a także podjęcie przez zarządcę prac, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością. Jednocześnie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez PKP PLK S.A. przepisów z zakresu kolejnictwa, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej.

do góry