Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych – Decyzja Prezesa UTK w sprawie nieprawidłowości na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica

15.09.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z 1 września 2014 r., stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica.

Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych naruszeń w terminie do 31 października 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Stwierdzone przez Prezesa UTK naruszenia przepisów dotyczyły niewykonania zaleceń z badań diagnostycznych przejazdów kolejowych przeprowadzonych przez zarządcę infrastruktury, w których stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu na przejazdach. Wskazane powyżej nieprawidłowości dotyczyły przejazdu kategorii „C” w km 53,830, kategorii „A” w km 54,296 - szlaku Skrzynki – Tomaszów Mazowiecki oraz przejazdu kategorii „D” w km 72,904 szlaku Bratków – Opoczno. 

do góry