Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów bezpieczeństwa ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym na linii kolejowej nr 69

10.09.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach realizowanych czynności nadzorczych stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w zakresie zachowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii „C”, zlokalizowanym w km 7.288 linii kolejowej nr 69 Rejowiec-Hrebenne. Polegały one na nieprawidłowej obsłudze technicznej urządzeń zabezpieczających przejazd typu BUES 2000.

Czynności kontrolne Prezesa UTK zostały przeprowadzone w odniesieniu do określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) ww. urządzeń, zakresów obsługi technicznej, konserwacji i przeglądów urządzeń oraz na podstawie wymagań zawartych w instrukcjach wewnętrznych zarządcy infrastruktury. W wyniku kontroli stwierdzono, że w prowadzonych czynnościach obsługi technicznej nie są uwzględniane wymagania zamieszczone w DTR urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe oraz pulpitu do sterowania tymi urządzeniami, a także, że prowadzący bezpośrednie czynności utrzymania personel obsługi technicznej nie posiada opracowanej przez producenta urządzeń Instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń BUES 2000.

Ponadto stwierdzono przypadki nieprawidłowego prowadzenia przez dyżurnych ruchu książki kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym w czasie wystąpienia usterek w działaniu urządzeń samoczynnych sygnalizacji przejazdowych, a także przypadki niewłaściwego postępowania personelu obsługi technicznej po ich wystąpieniu.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości, przeprowadzenie analizy występowania oraz usunięcie podobnych nieprawidłowości w innych lokalizacjach wykorzystujących ww. urządzenia. Nakazał również podjęcie przez PKP PLK działań zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

do góry