Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W dniach 3 do 5 października br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Kierownictwa Urzędu Transportu Kolejowego w Zakopanem.

08.10.2007

W posiedzeniu uczestniczyli prof. Mirosław Chaberek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Tadeusz Ryś - Przewodniczący Komisji Badania wypadków kolejowych.

Głównymi tematami narady była realizacja zadań UTK w ramach dyrektyw i rozporządzeń UE dotyczących kolejnictwa. Prezes UTK Wiesław Jarosiewicz szczegółowo przedstawił realizację z ostatniego posiedzenia krajowych szefów bezpieczeństwa ruchu kolejowego podsumowującego prace zespołów i grup roboczych Europejskiej Agencji Kolejowej, które odbyło się w dniach 25 i 26 października br. w Lille (Francja).
do góry