Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole pociągów wakacyjnych – Decyzje Prezesa UTK wyłączające z eksploatacji pojazdy kolejowe przewoźników: Przewozy Regionalne sp. z o.o. i PKP Intercity S.A.

18.07.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi intensywne działania nadzorcze, dotyczące zapewnienia przez przewoźników kolejowych odpowiednich warunków bezpieczeństwa podróży, w tym w szczególności w zakresie stanu technicznego pojazdów kolejowych. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego szczególną uwagę zwraca na zagadnienia związane z zapewnieniem zgodności procesu utrzymania pojazdów kolejowych z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU). Podobnie jak w roku ubiegłym szczególnej kontroli poddawane są pociągi dalekobieżne przewożące dzieci i młodzież do miejsc wypoczynku.

W wyniku przeprowadzonych w ostatnich kilkunastu dniach działań nadzorczych i stwierdzonych w ich wyniku nieprawidłowości, na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4, art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzjami administracyjnymi wyłączył lub ograniczył eksploatację pojazdów przedsiębiorców: Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz PKP Intercity S.A. Wszystkim decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania pojazdów kolejowych, oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce oraz jakości usług przewozowych.

do góry