Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał PKP PLK S.A. usunięcie nieprawidłowości na linii kolejowej nr 20 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga, na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska Osobowa

07.07.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przeprowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 24 czerwca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 20 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga, na odcinku stacja Warszawa Zachodnia peron 8 - stacja Warszawa Gdańska Osobowa.

Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów, w terminie do 31 grudnia 2014 roku.

Do stwierdzonych głównych nieprawidłowości należały: eksploatowanie przez zarządcę toru nr 1 i 2 linii z przekroczonymi parametrami szerokości i przechyłki torów, niewykonanie robót zaleconych przez inspektora diagnostę po pomiarach bezpośrednich torów, niewykonanie korekty temperatury przytwierdzenia szyn do podkładów w torze bezstykowym oraz niewykonanie czynności naprawczych szyn zakwalifikowanych do wymiany.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa UTK mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce. 

do góry