Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezentacja dotycząca nadzoru nad podmiotami funkcjonującymi na rynku transportu kolejowego w Polsce, wygłoszona na forum Europejskiej Agencji Kolejowej, podczas osiemnastego plenarnego posiedzenia przedstawicieli Krajowych Władz Bezpieczeństwa.

08.02.2010

 

 
W dniu 2 lutego 2010 roku, podczas osiemnastego, plenarnego posiedzenia przedstawicieli Krajowych Władz Bezpieczeństwa (National Safety Authorities), organizowanego w ramach działań realizowanych przez Europejską Agencję Kolejową (ERA), delegacja polska pod przewodnictwem Pana Wiesława Jarosiewicza, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, dokonała prezentacji rozwiązań w zakresie nadzoru nad podmiotami funkcjonującymi na krajowym rynku transportu kolejowego.
 
W trakcie prezentacji przybliżona została struktura polskiego rynku kolejowego, wskazane zostały zakresy kompetencji nadzorczych poszczególnych organów administracji państwowej oraz podstawowe zasady regulujące realizację działań kontrolnych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Ponadto przedstawione zostały skrótowo informacje na temat uprawnień osób prowadzących działania kontrolne, narzędzia egzekwowania decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz przysługujące nadzorowanym jednostkom uprawnienia odwoławcze.
 
Prezentacja została bardzo wysoko oceniona zarówno przez przedstawicieli ERA jak i obecnych na spotkaniu przedstawicieli Krajowych Władz Bezpieczeństwa z pozostałych państw członkowskich.
 
W trakcie przeprowadzonej dyskusji, szerzej omówiono zagadnienie programowania kontroli wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, planowanego powiązania działań kontrolnych z oceną wdrożenia przez poszczególne przedsiębiorstwa Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) a także nakładanych kar pieniężnych lub wprowadzanych ograniczeń w zakresie eksploatacji pojazdów kolejowych i infrastruktury kolejowej w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości.
 
W posiedzeniu ze strony Europejskiej Agencji Kolejowej uczestniczył Pan Anders Lundstrom, Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa oraz Pan J.C. Pichant, Dyrektor Pionu Interoperacyjności.

 

do góry