Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przepisów w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem przez przewoźnika Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - decyzja terminowa Prezesa UTK

26.06.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 1 i 4, art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 11 czerwca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., przepisów dotyczących obowiązków przewoźnika kolejowego, to jest art.17 ust. 1 w związku z art. 17a ust. 2 ustawy, poprzez niewdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał przewoźnikowi kolejowemu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości do 31 lipca 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na niewdrożeniu w pełnym zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, w skład którego wchodzą procesy i procedury służące do określenia wszystkich niezbędnych wymogów bezpieczeństwa, gwarantujących spełnianie przez przewoźnika kolejowego określonych wymagań dostosowanych do charakteru, rozmiaru i warunków prowadzonej działalności. 

Kontrolne w zakresie stopnia wdrożenia przez przewoźników i zarządców infrastruktury Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem, są priorytetowym działaniem nadzorczym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku.

Realizowane w tym zakresie działania kontrolne, zarówno w 2013 i 2014 roku, obejmą wszystkich funkcjonujących na rynku przedsiębiorców.

do góry