Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości na linii nr 131 w zakresie utrzymania i eksploatacji przez PKP PLK S.A. urządzeń wykrywania stanów awaryjnych taboru kolejowego

24.06.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach czynności nadzorczych realizowanych na linii kolejowej nr 131 na szlaku Maksymilianowo - Kotomierz, stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na niezapewnieniu właściwego nadzoru i obsługi technicznej oraz nieprzestrzeganiu procesów eksploatacyjnych urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT).

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

  • nieprzestrzegania terminów przeprowadzania zabiegów obsługi technicznej (przeglądów) kontrolowanych urządzeń,
  • niezarejestrowaniu w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 roku 14 przypadków wyłączenia taboru, podlegających procedurom określonym w "Instrukcji o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów oraz trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych - Ir 8",
  • nierejestrowania wszystkich przypadków wykrytych stanów awaryjnych taboru, ujętych w "Rejestrze wykrytych stanów awaryjnych taboru", prowadzonych na stacji Maksymilianowo i Kotomierz,
  • niearchiwizowania wydruków (w formie taśmy papierowej) z terminali po zakończonym zapisie,
  • braków w "Protokołach badania diagnostycznego" w zakresie: analizy przyczyn stwierdzonych przeszkód w działaniu urządzeń na podstawie zapisów w "Książce kontroli urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru" i analizy przyczyn niepotwierdzonych alarmów na podstawie zapisów w rejestrach oraz zapisu o sprawdzeniu aktualności regulaminów obsługi terminali urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru i terminowości wykonywanych przeglądów urządzeń.

Powyższe nieprawidłowości naruszały postanowienia ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym, rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych, "Wytycznych techniczno-eksploatacyjnych urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru Ie-3", "Regulaminu Obsługi Terminala Urządzeń do Wykrywania Stanów Awaryjnych w Taborze Podczas Jazdy" posterunku ruchu w Kotomierzu oraz "Regulaminu Obsługi Terminala Urządzeń do Wykrywania Stanów Awaryjnych w Taborze Podczas Jazdy" posterunku ruchu w Maksymilianowie.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, dokonanie weryfikacji i usunięcia występowania podobnych nieprawidłowości w innych lokalizacjach zabudowy urządzeń diagnostyki stanów awaryjnych taboru oraz podjęcie odpowiednich działania zgodnie z obowiązującym prawem, które będą miały na celu wyeliminowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce. 

do góry