Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie wydania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego decyzji zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej

24.06.2014

18 czerwca 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie z apelacji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz PKP Intercity S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 28 maja 2013 r. który zmienił w części decyzję Prezesa UTK z 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków udostępnienia infrastruktury kolejowej obowiązującej na rozkład jazdy od 11 grudnia 2011 r. do 8 grudnia 2012 r. pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP Intercity S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że apelacja Prezesa UTK zasługuje na uwzględnienie i uchylił wyrok Sądu Okręgowego Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 28 maja 2013 r. oraz oddalił odwołanie PKP Polskie Linie Kolejowego od decyzji z 30 grudnia 2011 r.

Sąd Apelacyjny w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że Prezes UTK, działając w ramach uznania administracyjnego jest uprawniony, na podstawie art. 29 ust. 1i ustawy o transporcie kolejowym, do wydania decyzji zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej, określającej postanowienia, które są istotne z punktu widzenia udostępnienia infrastruktury przez zarządcę przewoźnikowi oraz do ustalenia zasad zapewniających prawidłową współpracę pomiędzy przewoźnikiem a zarządcą infrastruktury.

Ponadto Sąd Apelacyjny uznał, m.in. że regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z nich przez licencjonowanych przewoźników kolejowych, stanowi wzorzec umowny. 

do góry