Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w sprawie Jednostek Oceniających

13.06.2014

W dniu 11 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego oraz Polskiego Centrum Akredytacji z podmiotami sektora kolejowego w sprawie uzyskiwania uprawnień przez tzw. jednostki oceniające, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009.

Zgodnie z art. 6 przedmiotowego rozporządzenia, rolą jednostki oceniającej jest dokonanie niezależnej oceny adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem, określonego w załączniku I do rozporządzenia, oraz jego wyników. Proces ten ma zastosowanie w przypadku wprowadzania w systemie kolejowym tzw. zmiany znaczącej w myśl art. 4 rozporządzenia.

Funkcję jednostki oceniającej może pełnić zarówno podmiot wewnętrzny, tj. działający w strukturach wnioskodawcy, czyli podmiotu wprowadzającego zmianę, jak i zewnętrzny. Niemniej jednak, oba rodzaje jednostek muszą spełniać kryteria, określone w załączniku II do rozporządzenia oraz przejść proces ich weryfikacji.

W trakcie spotkania przedstawione zostały podstawowe uregulowania rozporządzenia nr 402/2013, dotyczące m.in. oceny znaczenia zmiany oraz funkcji jednostki oceniającej. Następnie przedstawiciele Polskiego Centrum Akredytacji szczegółowo omówili wymagania wynikające z normy PN-EN ISO/IEC 17020, jakie musi spełnić jednostka oceniająca (prezentacje w załączeniu).

do góry