Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przepisów z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacji Piotrków Kujawski linii nr 131 Chorzów-Tczew

05.06.2014

Na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził działania kontrolne zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory -Tczew w obrębie stacji Piotrków Kujawski, w wyniku których stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na: utrzymywaniu infrastruktury kolejowej stacji w złym stanie podtorza oraz części rozjazdowych, niespełnianiu wymagań bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez niewłaściwe utrzymanie stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych, niewłaściwego utrzymania zamknięć nastawczych, wskaźników i sygnalizatorów, przekroczeniu terminów legalizacji przekaźników w obwodach urządzeń sterowania ruchem kolejowym, braku sprawnego urządzenia sygnalizacji dźwiękowej na nastawni dysponującej oraz pozostawieniu wagonów do przewozu towarów niebezpiecznych w ukresie rozjazdu.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom kolei i pasażerom, nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

do góry