Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzje w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych opłat za dostęp do infrastruktury dla pięciu zarządców infrastruktury kolejowej

22.05.2014

Po przeprowadzeniu na wniosek zarządców infrastruktury kolejowej postępowań administracyjnych, w związku ze złożonymi projektami stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2014/2015, obowiązujący od dnia 14 grudnia 2014 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał:

  • w dniu 9 maja 2014 r. decyzje odmawiające zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej oraz zatwierdzające stawki jednostkowe opłat dodatkowych dla zarządców:

- „Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” sp. z o.o. z siedzibą w Kotlarni,
- Infra SILESIA S.A. z siedzibą w Rybniku,
- Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju,

  • w dniu 12 maja 2014 r.  decyzję odmawiającą zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej dla zarządcy PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie,
  • w dniu 13 maja 2014 r.  decyzję odmawiającą zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej dla zarządcy UBB Polska sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.

W ocenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przedłożone do zatwierdzenia przez powyższych zarządców stawki jednostkowe opłaty podstawowej za korzystanie z infrastruktury kolejowej nie spełniają przesłanek prawnych umożliwiających ich zatwierdzenie z uwagi na niewyłączenie z bazy kosztowej przyjętej do kalkulacji przedmiotowych stawek kosztów, które nie mają bezpośredniego związku z wykonywaniem przewozów pociągami.

Od wydanych decyzji Stronom służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

do góry