Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych opłat za dostęp do infrastruktury dla dwóch zarządców infrastruktury kolejowej

16.05.2014

Po przeprowadzeniu na wniosek CTL Maczki – Bór S.A. z siedzibą w Sosnowcu i PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni postępowań administracyjnych, w związku ze złożonymi projektami stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2014/2015, obowiązujący od dnia 14 grudnia 2014 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał:

  • w dniu 30 kwietnia 2014 r. decyzję odmawiającą zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej oraz zatwierdzającą stawki jednostkowe opłat dodatkowych dla CTL Maczki – Bór S.A.,
  • w dniu 12 maja 2014 r.  decyzję odmawiającą zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

W ocenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przedłożone do zatwierdzenia przez CTL Maczki – Bór S.A. i PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. stawki jednostkowe opłaty podstawowej za korzystanie z infrastruktury kolejowej nie spełniają przesłanek prawnych umożliwiających ich zatwierdzenie z uwagi na niewyłączenie z bazy kosztowej przyjętej do kalkulacji przedmiotowych stawek kosztów, które nie mają bezpośredniego związku z wykonywaniem przewozów pociągami.

Od wydanej decyzji Stronom służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry