Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad osobami wykonującymi czynności na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzących pojazdy kolejowe

09.05.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego realizując działania kontrolne nad podmiotami rynku kolejowego zwraca szczególną uwagę na zagadnienia związane z nadzorem nad osobami wykonującymi czynności na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w szczególności w zakresie posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

W wyniku dotychczasowych działań nadzorczych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził w kilkunastu przypadkach nieprawidłowości, które wymagały natychmiastowego odsunięcia pracowników podmiotów rynku od wykonywanych czynności związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Nieprawidłowości polegały na zatrudnianiu przez przedsiębiorców pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub bez potwierdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych wydanych przez podmiot uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych.

W związku z przeprowadzoną kontrolą użytkownika bocznicy - Zakładu Energo-Mechanicznego Łabędy sp. z o. o. - decyzją z dnia 15 kwietnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków użytkownika bocznicy kolejowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Nieprawidłowość polegała na zatrudnianiu przez spółkę osób wykonujących czynności na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzących pojazdy kolejowe, bez potwierdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych wydanych przez podmiot uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Ponadto, decyzją administracyjną z dnia 23 kwietnia 2014 roku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie analogicznych przepisów dotyczących obowiązków użytkownika bocznicy kolejowej EKK Wagon sp. z o.o. w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego poprzez niespełnienie warunków organizacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Decyzji również nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w tym zakresie, mają na celu ciągłe podnoszenie standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry