Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PKP na decyzję Prezesa UTK stwierdzającą naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa na linii kolejowej nr 274 i 283

08.05.2014

W dniu 7 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał sprawę ze skargi PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 4 listopada 2013 r. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 7 października 2013 r. nr DN-0211-76A/2013 utrzymującą w mocy decyzję z dnia 9 sierpnia 2013 r. nr DN-0211-76/2013 stwierdzającą naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec i na linii kolejowej nr 283 Jelenia Góra – Ławszowa oraz nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jako niezasadną.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dopuściła się naruszenia przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na przedmiotowych liniach kolejowych oraz, że nie usunęła wszystkich nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyjaśnił również, że brak jest podstaw prawnych do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 7 października 2013 r. nr DN-0211-76A/2013.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie jest prawomocny.

do góry